SBIR: Financiering voor SPICY

Plaatsingsdatum: 2-jan-2013 9:52:36

Spru.IT is binnen het Agentschap NL programma Small Business Innovation Research (SBIR) Cybersecurity de opdracht gegund voor SPICY: Situationele Procesverbetering In CYbersecurity. In deze call werden 19 van de 46 offertes gegund, oftewel 41%.Vanuit MKB perspectief is SPICY een eenvoudig en betrouwbaar instrument om ten eerste bewust te worden van het belang van cybersecurity dreigingen. Ten tweede adviseert SPICY een concreet stappenplan om cybersecurity incidenten te helpen voorkomen. Het SPICY haalbaarheidsonderzoek biedt de mogelijkheid om recentelijk afgerond promotieonderzoek rondom situationele procesverbetering te transformeren naar en te valoriseren in het domein van cybersecurity. SPICY introduceert een volledige implementatie van de innovatieve Situationele Assessment Methode in combinatie met de state-of-the-art in volwassenheidsmodellering in het domein van cybersecurity. Het SPICY platform richt zich op het SBIR onderzoeksthema Risicomanagement. Dit beoogde eindproduct zal de volgende diensten leveren:

    1. Verbeterplan t.b.v. cybersecurity;
    2. Cybersecurity benchmark;
    3. Kennisbank;
    4. White-label product;
    5. Transparantie rondom melden.