SBIR: Financiering voor POMP

Plaatsingsdatum: 29-aug-2010 19:37:54

Spru.IT is binnen het SenterNovem/Agentschap NL programma Small Business Innovation Research (SBIR) Preventie door Sectoroverstijgende Initiatieven de opdracht gegund voor POMP: een kennisplatform rondom polyfarmacie optimalisatie in ouderenzorg. In deze call werden 27 van de 198 offertes gegund, oftewel 13,5%. Met deze opdrachtgunning zet Spru.IT een ferme stap naar twee van haar oorspronkelijke doelstellingen, namelijk (i) Kapitalisatie van wetenschappelijke expertise, en (ii) Stimulatie van maatschappelijk welzijn door innovatie. Spru.IT werkt in het POMP project nauw samen met (i) de Afdeling Business Informatics, departement Informatica, Universiteit Utrecht, (ii) de Afdeling Geriatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht, (iii) het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, en (iv) het Stadsmaatschap Huisartsen Utrecht.

Waarom POMP?

In Nederland gebruikt 17% van alle chronische geneesmiddelgebruikers meer dan 5 geneesmiddelen. De helft van deze populatie is ouder dan 70 jaar. In het algemeen gebruiken ouderen 3 tot 4 keer zoveel geneesmiddelen als gemiddeld. Hoewel polyfarmacie vaak geïndiceerd is, is het tevens een belangrijke risicofactor voor ziekenhuisopname. Om het aantal medicatiegerelateerde problemen terug te dringen is recentelijk de Polyfarmacie Optimalisatie Methode (POM) ontwikkeld om (huis)artsen te helpen polyfarmacie te optimaliseren. Gebleken is dat deze methode het voorschrijfgedrag van artsen significant verbetert.

Dit heeft nu geleid tot het opzetten van het “Polyfarmacie Optimalisatie Methode Platform” (POMP). POMP heeft als doel om bij te dragen aan meer efficiënte en effectieve geriatrische zorg door middel van integratie van hoogstaande informatie en communicatie technologie (ICT). Hierbij wordt van efficiëntie gesproken in termen als punctualiteit, inspanning en kosten. Met effectiviteit wordt gedoeld op de preventie van geneesmiddelgerelateerde problemen.

Wat is POMP?

Het hoofddoel van dit POMP-project is het ontwikkelen, valideren en in gebruik nemen van een digitaal platform voor het delen van kennis over farmacotherapeutische zorg door middel van een zelflerende en collaboratieve implementatie van de POM. Huisartsen kunnen dit platform gebruiken om “on demand” of periodiek de medicatie van patiënten te optimaliseren. Patiënten krijgen specifiek de gelegenheid om medicatiegerelateerde vragen en problemen met hun huisarts te bespreken.