Publicatie: Huisartsen positief over de STRIP Assistent

Plaatsingsdatum: 5-dec-2012 9:53:40

Spru.IT's vooronderzoek ten behoeve van de in ontwikkeling zijnde STRIP Assistent wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke impact-tijdschrift Health informatics Journal. In deze bijdrage beschrijven we de houding van de Nederlandse huisartsen ten opzichte van beslissingsondersteunende functies in hun huisartsinformatiesysteem. De resultaten van deze studie bevestigen eerder onderzoek dat beslissingsondersteunende systemen de kwaliteit verbeteren van de medicatievoorschriften door huisartsen.

STRIPA — de STRIP Assistent — is een online software dienst die samenwerkende huisartsen en apothekers helpt om een snelle "Polyfarmacie-APK" uit te voeren: een Algemene Periodieke Keuring van medicijngebruik voor mensen die Betere Zorg verdienen. De eerste reacties op de beta-versie van onze huisartshulp zijn zeer enthousiast!